ตารางคอมมิชชั่น

โปรแกรมพันธมิตร

ระดับ ส่วนแบ่งรายได้
BRONZE 28%
SILVER 35%
GOLD VIP
PLATINUM VVIP